04

Školení

Školím například tato témata

  • terapie dětí a dospívajících,
  • práce s dětskou skupinou,
  • témata spojená se školou – z pohledu rodiče,
  • práce s „problémovou třídou“ – z pohledu učitele,
  • wellbeing a práce se zdroji,
  • terapie traumatu pohledem Somatic Experiencing (R),
  • práce s osobami s mentálním postižením,
  • a další…